sponsors

2.11.2016 – Ostrava,VŠB – Technical University Ostrava, Nová aula, room NA2

VŠB – TUO, 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava – Poruba from 9:00h

3.11.2016 – Prague, Czech Technical University in Prague, room B 280

České vysoké učení technické, Thákurova 2077/7 166 36 Praha 6 from 8:00h

4.11.2016 – Prague, The Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts,
room Hallerův sál

DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1 from 9:00h